مرور برچسب

درس هایی از قرآن

در آیه 60 سوره احزاب خداوند در خصوص شایعه‌ پراکنان چه فرمانی به پیامبر اکرم می‌ دهد؟

جواب درس هایی از قرآن ؛ بررسی آیه 60 سوره احزاب در مورد شایعه پراکنی سوال :  در آیه 60 سوره احزاب، خداوند در خصوص شایعه‌پراکنان، چه فرمانی به پیامبر اکرم می‌دهد؟ جواب : 1) برخورد سخت 2) عفو و گذشت 3) صبر و سعه‌صدر پاسخ درست…

آیه 19 سوره نور برای چه کاری عذاب دردناک را مطرح میکند ؟

جواب درس هایی از قرآن ؛ بررسی آیه 19 سوره نور در مورد عذاب دردناک یک کار سوال : آیه 19 سوره نور، برای چه کاری عذاب دردناک را مطرح می‌کند؟ جواب : 1) ریختن آبروی دیگران 2) انتشار اشتباهات دیگران 3) علاقه به ریخته شدن…

در دوران غیبت امام زمان علیه السلام چه وظیفه ای داریم؟

جواب درس هایی از قرآن ؛ بررسی کنیم که وظیفه ی ما در دوران غیبت امام زمان چیست؟ سوال : در دوران غیبت امام زمان علیه‌السلام چه وظیفه‌ ای داریم؟ جواب : 1) رجوع به قرآن کریم 2) رجوع به روایات معصومین علیهم‌السلام 3) رجوع…

آیه 6 سوره حجرات در برابر اخبار سطح جامعه چه فرمانی می دهد

جواب درس های از قرآن ؛ بررسی آیه 6 سوره حجرات درمورد اخبار سطح جامعه سوال : آیه 6 سوره حجرات در برابر اخبار سطح جامعه چه فرمانی می‌دهد؟ پاسخ : 1) ردّ و طرد اخبار نامطمئن 2) تحقیق و بررسی اخبار نامطمئن 3) بی‌اعتنایی به اخبار…

آیه 83 سوره نساء در خصوص اخبار پیروزی یا شکست به چه امری فرمان می دهد ؟

جواب مسابقه درس هایی از قرآن ؛ بررسی آیه 83 سوره نسا در مورد پیروزی و شکست سوال : آیه 83 سوره نساء، در خصوص اخبار پیروزی یا شکست، به چه امری فرمان می‌دهد؟ پاسخ : 1) ارجاع اخبار به مسئولان 2) سکوت و صبر 3) تحقیق و بررسی…