آخرین پست اینستاگرام شاهزاده سرین درباره چه بود ؟

ویدیو آخر شاهزاده سرین در اینستاگرام که خواست اثبات کند در ایران است را در پویامگ ببینید.

شاهزاده سرین

بعد از دستگیری شاهزاده سرین در ایران، سریعا این خبر در تمامی رسانه های ایرانی منتشر شد ، شما میتوانید جزئیات این دستگیری را از این لینک بخوانید .

آخرین پست صفحه اینستاگرام شاهزاده سرین

این دقیقا آخرین پست ویدیویی سرین بود که خواست اثبات کند که به ایران اومده

علت دستگیری شاهزاده سرین

هتاکی به مقدسات ، یکی از اصلی ترین اتهامات او بود.

منبع : پویامگ