کارت Oracle در بازی همستر کجاست ؟

معرفی کارت Oracle همستر کامبت

از کارت جدید همستر کامبت به نام Oracle رو نمایی شد . این کارت در 20 تیر 1403 توسط ربات همستر درج شد، که این کارت برای دریافت کمبوی 20 تیر لازم است حتما قفل آن باز شود .

کارت Oracle در بازی همستر کجاست

کارت Orcale رو از کجا پیدا کنیم ؟

این کارت در بخش جدید Mine قرار دارد . میتوانید برای دستیابی به این کارت مسیر زیر را طی کنید :

Mine > Web3 > Oracle

اگر این کارت برای شما قفل بود : باید کارت Web3 integration را تا لول 5 ارتقا دهید . این کارت در قسمت Markets قرار دارد

در کارت Oracle شما با پرداخت 17.500 سکه میتوانید این کارت را دریافت کنید، همچنین هر ساعت به شما در لول 1 ، 800 عدد سکه پاداش میدهد/.

منبع : ارز دیجیتالپویامگ