کارت semi final england vs netherlands در همستر کجاست ؟

کارت جدید کارت semi final england vs netherlands در همسترفعال شد که کاربران میتوانند آن را فعال کنند.

کارت semi final england vs netherlands در همستر

کارت semi final england vs netherlands کجاست ؟

این کارت که در 20 تیر 143 فعال شد را میتوانید از بخش Specials و سپس New Cards فعال کنید.

برای بازکردن قفل کارت semi final england vs netherlands نیاز است که 35 هزار سکه ی همستر پرداخت کنید که در لول 1 این کارت، به شما هر یک ساعت 3.000 سکه پرداخت میکند که این مورد به بخش پروفیت ساعتی شما افزوده میشود .

منبع : ارز دیجیتالپویامگ