بخش جدید به نام Web3 به همستر کامبت اضافه شد

در جدیدترین اپدیت ربات همستر کامبت بخش جدیدی به نام web3 به بخش mine اضافه شد

بخش جدید به نام Web3 به همستر کامبت اضافه شد

در این بخش طبق نقشه ی راه همستر که ابتدای فعالیت این ربات منتشر شد ، در ماه July قرار بر منتشر کردن web3 شد

و این مورد نیز انجام شد . حالا کاربران میتوانند کارت های مربوط به web3 را در این بخش مشاهده کنند.

منبع : ارز دیجیتالپویامگ