نوحه خوانی سوزناک دختر بچه در حسینیه معلی محرم 1403

ویدیویی از نوحه خوانی دختربچه ای در برنامه دیشب حسینیه معلی به تاریخ 18 تیر 1403

نوحه خوانی سوزناک دختر بچه در حسینیه معلی محرم 1403

این نوحه خوانی را میتوانید از پویامگ ببینید.

این برنامه با شروع ایام محرم در سال 1403 از شبکه 3 پخش میشود .

منبع : مجلهپویامگ