آموزش بازکردن کارت Licence Europe در همستر

بازکردن قفل کارت Licence Europe با آموزش مرحله به مرحله ، در پویامگ با ما همراه باشید

آموزش بازکردن کارت Licence Europe در همستر

چطور کارت Licence Europe را بدست بیاریم ؟

برای دریافت این کارت باید به بخش ماین مراجعه کنید سپس در سربرگ Legal به دنبال این کارت در اواسط صفحه باشید .

اگر این کد قفل بود باید کارت KYC را از سربرگ Legal تا 5 لول ارتقا دهید تا قفل کارت Licence Europe باز شود.

برای باز کردن کارت Licence Europe نیاز به 5000 سکه دارید، پروفیت کارت Licence Europe نیز 720 عدد در ساعت است .

ارز دیجیتال | پویامگ