آخرین عکس علی دایی هنگام رای دادن را ببینید

این عکس آخرین تصویر از حضور علی دایی برای انداختن رای است که سال 94 اتفاق افتاد .

آخرین عکس علی دایی هنگام رای دادن

مجله | پویامگ