بازنشستگان تامین اجتماعی حساب بانکی خود را چک کنند

پرداخت مابه التفاوت حقوق فروردین تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی

مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ماه مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد.

بازنشستگان تامین اجتماعی حساب بانکی خود را چک کنند

سید مرتضی حسینی با اشاره به تکمیل فرایند پرداخت این مابه‌التفاوت، گفت:

«پرداخت مابه‌التفاوت فروردین‌ماه برای بیش از ۴ میلیون نفر، با رقمی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان، به صورت کامل انجام شد.»

حقوق مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه هیأت وزیران افزایش یافت و حقوق اردیبهشت و خرداد با این افزایش پرداخت شد

مابه‌التفاوت فروردین‌ماه نیز پس از پرداخت حقوق خرداد به حساب مستمری‌بگیران واریز خواهد شد.

این فرایند دیروز پنجشنبه به صورت کامل به انجام رسید.

اقتصادی | پویامگ