دریافت وام 600 میلیون تومانی از بانک ملت + شرایط دریافت

براحتی ششصد میلیون از این بانک وام بگیرید

یکی از طرح‌های تسهیلاتی جدید بانک ملت، وام طرح شایان یک است که به مشتریان این بانک ارائه می‌شود. این وام به متقاضیانی که حسابی در بانک ملت افتتاح و میانگین حسابی بین ۲ تا ۶ ماه ایجاد کنند، اختصاص می‌یابد.

دریافت وام 600 میلیون تومانی از بانک ملت

شرایط دریافت وام 600 میلیونی

افتتاح حساب: متقاضیان باید ابتدا یک حساب سپرده کوتاه مدت شایان یک با حداقل ۱۵ میلیون تومان سپرده‌گذاری افتتاح کنند.
میزان وام: متقاضیان می‌توانند تا چهار و نیم برابر میانگین حساب خود در طول ۲ تا ۶ ماه، تسهیلات دریافت کنند. سقف وام ۶۰۰ میلیون تومان است.
نرخ سود: نرخ سود وام بر اساس ضریب برابری تسهیلات و مدت ماندگاری سپرده، ۱۴ درصد، ۱۸ درصد یا ۲۳ درصد است.
ضمانت: وام‌گیرنده باید ضامن رسمی و اعتبار شغلی ارائه کند.

شرایط بازپرداخت

مدت‌زمان بازپرداخت از ۱۲ تا ۳۶ ماه متغیر است.
در صورت انتخاب دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه و نرخ سود ۲۳ درصد، مبلغ هر قسط برای وام ۶۰۰ میلیون تومانی ۲۳ میلیون و ۶۱۳ هزار تومان خواهد بود.
وام‌گیرنده باید در پایان سه سال، مجموعاً ۸۳۶ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان را به بانک بازپرداخت کند.

هزینه‌های جانبی و شرایط

هزینه‌های جانبی شامل هزینه‌های تشکیل پرونده و اعتبارسنجی ۲۰۰ هزار تومان است.
متقاضی نباید به بانک بدهکار باشد یا چک برگشتی داشته باشد.
این طرح به متقاضیان کمک می‌کند تا با شرایط مشخص و ضوابط معین، تسهیلات مالی مورد نیاز خود را دریافت کنند و در عین حال، با ارائه ضمانت‌های کافی، امنیت بازپرداخت وام را برای بانک تضمین کنند.

اقتصادی | پویامگ