جزئیات دریافت وام ۱۰۰ میلیونی با سهام عدالت

فرایند جدید دریافت وام صد میلیون تومانی برای دارندگان سهام عدالت در سال جاری

سهام عدالت

وام سهام عدالت یا طرح تسهیلات مرتبط با سهام عدالت، به دولت، سازمان‌های دولتی و مدیران این سهام تکلیف می‌کند بستری برای تسهیلات‌دهی به مردم فراهم کنند. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد رقم این تسهیلات در مرحله اول بین 30 تا 100 میلیون تومان باشد.

ارائه تسهیلات با سودهای کم‌بهره به سهامداران شرکت سهام عدالت، طرحی‌ در راستای آزادسازی سهام است. این طرح با هدف ماندگاری مردم در شرکت‌های سهام‌پذیر انجام می‌شود.

طرح تسهیلات وام سهام عدالت به دولت و مدیران این سهام تکلیف می‌کند شرایطی برای تسهیلات‌دهی به مردم بیندیشند.

با تصویب این طرح، در مرحله اول به هر یک از سهامداران از 30 تا 100 میلیون تومان تسهیلات ارائه خواهد شد.

نخستین شرط برای دریافت این تسهیلات سهامدار بودن افراد در سبد سهام عدالت است. همچنین سهام فرد نباید آزاد شود و فرد باید عضو شرکت سرمایه‌پذیر باشد.

مرحله عملیاتی این طرح را پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اجرا خواهند کرد. گفتنی است هم‌اکنون ۴۹ میلیون ایرانی از سود شرکت‌های سهام عدالت بهره‌مند می‌شوند

اقتصادی | پویامگ