25 متن تسلیت رئیس جمهور رئیسی [ پیام رسمی و ادبی ]

متن های کوتاه به جهت تسلیت فوت رئیس جمهور به صورت پیامک اس ام اس، را در رسانه پویامگ بخوانید

 

اینجانب با نهایت تأثر و تأسف، درگذشت رئیس جمهور محترم را به ملت بزرگوار و خانواده معزز ایشان تسلیت عرض می‌نمایم. از خداوند منان برای روح آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

متن و پیام تسلیت فوت رئیس جمهور ایران

فقدان رئیس جمهور عزیزمان را به ملت شریف ایران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند بزرگ برای روح آن عزیز علو درجات و برای بازماندگان صبر و آرامش آرزو می‌کنم.

درگذشت رئیس جمهور محترم، ضایعه‌ای بزرگ برای ملت ایران است. این فقدان جانکاه را به ملت بزرگ ایران و خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و برای خانواده ایشان صبر و شکیبایی خواستارم.

متن زیبا برای فوت سید ابراهیم رئیسی

اینجانب از صمیم قلب درگذشت رئیس جمهور محترم را به ملت بزرگ ایران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم. از خداوند متعال برای روح آن مرحوم رحمت و برای بازماندگان صبر و آرامش طلب می‌کنم.

درگذشت رئیس جمهور عزیزمان را به ملت شریف ایران و خانواده معزز ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای روح آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده داغدار صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

متن کوتاه شهادت رئیس جمهور ایران

فقدان جانکاه رئیس جمهور محترم را به ملت عزیز ایران و خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض می‌کنم. از خداوند متعال برای آن عزیز فقید رحمت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو دارم.

درگذشت رئیس جمهور محترم، ضایعه‌ای بزرگ و جانکاه برای کشورمان است. این فقدان را به ملت شریف ایران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند بزرگ برای روح آن مرحوم علو درجات و برای خانواده ایشان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

پیام تسلیت درگذشت سید ابراهیم رئیسی

اینجانب با نهایت تأسف و تأثر، فقدان رئیس جمهور محترم را به ملت شریف ایران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال برای روح آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی طلب می‌کنم.

 

درگذشت رئیس جمهور عزیزمان، ضایعه‌ای بزرگ برای ملت ایران است. این مصیبت را به ملت بزرگوار و خانواده معزز ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای روح آن مرحوم رحمت و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

فقدان رئیس جمهور محترم را به ملت عزیز ایران و خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض می‌نمایم. از خداوند بزرگ برای روح آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو می‌کنم.

پیام تسلیت رسمی درگذشت رئیس جمهور ایران

اینجانب با نهایت اندوه، فقدان رئیس جمهور محترم را به ملت عزیز ایران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

درگذشت رئیس جمهور محبوب کشورمان را به ملت شریف ایران و خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند منان برای روح آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستارم.

پیام شهادت سید ابراهیم رئیسی

این ضایعه بزرگ را به ملت ایران و خانواده محترم رئیس جمهور تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ برای آن عزیز از دست رفته رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی طلب می‌کنم.

درگذشت رئیس جمهور محترم را به ملت بزرگ ایران و خانواده ایشان تسلیت عرض می‌نمایم. از خداوند متعال برای روح آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

متن رسمی تسلیت به شهادت رسیدن سید ابراهیم رئیسی

اینجانب با قلبی مملو از اندوه، فقدان رئیس جمهور عزیز را به ملت شریف ایران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم. خداوند روح آن مرحوم را قرین رحمت فرماید.

درگذشت جانکاه رئیس جمهور محترم را به ملت بزرگوار ایران و خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند منان برای روح آن مرحوم رحمت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

تسلیت ادبی برای فوت رئیس جمهور

این مصیبت بزرگ را به ملت ایران و خانواده محترم رئیس جمهور تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ برای روح آن عزیز فقید آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی طلب می‌کنم.

فقدان رئیس جمهور محترم را به ملت شریف ایران و خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال برای روح آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو دارم.

اینجانب از صمیم قلب درگذشت رئیس جمهور عزیز را به ملت بزرگ ایران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم. از خداوند بزرگ برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

متن تسلیت شهادت سید ابراهیم رئیسی

درگذشت رئیس جمهور محترم را به ملت شریف ایران و خانواده ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای روح آن مرحوم رحمت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی طلب می‌کنم.

این ضایعه دردناک را به ملت بزرگ ایران و خانواده گرامی رئیس جمهور تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای روح آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

متن تسلیت ادبی بمناسبت فوت سید ابراهیم رئیسی

درگذشت رئیس جمهور محترم را به ملت عزیز ایران و خانواده معزز ایشان تسلیت عرض می‌نمایم. از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو دارم.

اینجانب با نهایت تأثر، فقدان رئیس جمهور محترم را به ملت شریف ایران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند بزرگ برای روح آن عزیز مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی طلب می‌کنم.

درگذشت رئیس جمهور محبوب کشورمان را به ملت بزرگوار ایران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم. از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

پیام تسلیت فوت رئیس جمهور

این ضایعه بزرگ را به ملت ایران و خانواده محترم رئیس جمهور تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ برای روح آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو دارم.

منبع : پویامگ

5/5 - (3 امتیاز)
به این مطلب امتیاز دهید
-------------------
برای ارسال نظر درمورد این مطلب
به انتهای صفحه مراجعه کنید
پیام بگذارید