ویدیو انفجار در عطرفروشی ارومیه

عطرفروشی بهشت آبی ارومیه

یک عطرفروشی در استان ارومیه به طرز عجیبی منفجر شد ، ویدیو انفجار عطرفروشی بهشت آبی ارومیه را ببینید

این عطر فروشی هنگامی که مردم در اطراف آن بودند ، منفجر شد . در مغازه ی عطر فروشی بهشت آبی ابتدا آتش کوچکی ایجاد شد که پس از چند لحظه ی بعد به طور ناگهانی انفجاری رخ داد و مردم اطراف آن پا به فرار گذاشتند .